Jeugd mag weer tennissen

1 mei 2020

Beste leden en ouders van jeugdleden van RTC de Laak,

Zoals iedereen afgelopen week van het kabinet kon horen, mogen we gelukkig (met kleine stapjes) naar een versoepeling van de intelligente lock down.
Kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april onder voorwaarden weer de tennisbaan op.

De hoofdlijnen zijn:

 • Kinderen t/m 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten/bewegen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar. Hier moet wél 1,5m afstand worden gehouden.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van sportaccommodaties (kleedkamers, kantines).
 • Het is niet de bedoeling dat ouders/bezoekers langs de lijn staan.

De Vereniging Sport & Gemeenten en NOC*NSF hebben een protocol opgesteld waarin de richtlijnen van dinsdag 21 april verder zijn uitgewerkt. Het protocol is afgestemd met het Ministerie van VWS en het RIVM.
Het opstarten van de tennisactiviteiten gaat in overleg met de gemeente Rheden. De gemeente heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven om onze activiteiten voor de jeugd weer op te starten.
Onze trainer, Jaco, heeft aangegeven vanaf donderdag 30 april weer te starten met de trainingen voor de jeugd. Jaco zal contact opnemen met de jeugdleden en ouders.
Om aan de betreffende leeftijdseisen en protocollen te voldoen, zal Jaco voor een aantal groepen moeten overgaan tot een nieuwe indeling.

Het tennissen voor senioren is helaas nog steeds niet toegestaan. Uiteraard hopen wij dat we eind mei (of liefst eerder) ook voor senioren er de mogelijkheid bestaat om te gaan tennissen.
Aan dit bericht voegen wij ons RTC de Laak protocol toe, alsmede de “corona” regels. Beide documenten zijn door de gemeente geaccordeerd.

Wij gaan ervan uit dat alle leden zich aan de regels houden.
Ouders mogen niet op het park komen tijdens de lessen. Wij gaan ervan uit dat ouders het goede voorbeeld geven en zich aan de regels houden.

Protocol Corona RTC de Laak Rheden

 • De voorzitter of diens vervanger is aanspreekpunt voor de leden, ouders/begeleiders, vrijwilligers, de gemeente en de KNLTB. Hij is bereikbaar via de e-mail: voorzitter@rtcdelaakrheden.nl
 • Bij onderhoud van de banen, etc. overlegt de voorzitter of diens vervanger met de gemeente.
 • Jeugdspelers, trainers en/of vrijwilligers worden verzocht om bij besmetting met het Coronavirus de voorzitter of diens vervanger op de hoogte te brengen of anders zelf adequate maatregelen te treffen. Er zal met inachtneming van de privacy gehandeld worden.
 • In de eerste fase, waarin alleen de trainingen voor de jeugd worden gegeven zijn de trainers de toezichthouders.
 • Bij noodzakelijk onderhoud is de voorzitter van de parkcommissie, dan wel een lid van de parkcommissie de toezichthouder.
 • De toezichthouder is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen, waaronder de hygiënemaatregelen, die vermeld staan op de posters op het park. Zo nodig zal hij/zij bij overtreding de betreffende persoon aanspreken op ongewenst gedrag.
 • De regels (poster KNLTB) worden op verschillende plekken op het park goed zichtbaar opgehangen.
 • De leden van RTC de Laak (en dus ook de ouders van de jeugdleden) ontvangen per mail de aankondiging van de vereniging om weer op te starten, het Corona protocol en de corona-regels. Iedereen dient zich aan de opgelegde regels te houden.
 • De trainers ontvangen ook het Corona protocol en de corona regels, deze zijn gebaseerd op de richtlijn van de KNLTB en die zijn aangevuld met praktische zaken die voor RTC de Laak gelden.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders over de trainingstijden.
 • RTC de Laak zorgt voor beschermingsmiddelen:
  • zeep om handen te wassen bij aankomst op en het verlaten van het park.
 • Bij trainingen zal er 15 minuten ruimte zijn om:
  • Ervoor te zorgen dat trainingsgroepen elkaar niet kruisen;
  • De nieuwe groep wordt binnengelaten.
 • Jeugdspelers kunnen hun fietsen op het park stallen.
 • Het clubgebouw is gesloten. Deze wordt alleen bij uitzondering geopend door de toezichthouder voor het gebruik maken van het toilet, de benodigde materialen of benodigd onderhoud en/of schoonmaak.
 • Dit protocol zal aangepast en/of aangevuld worden als de maatregelen verder versoepeld worden.

Overzicht corona regels RTC De Laak voor de jeugd

In het kort zijn voor vrij tennissen de volgende regels van kracht:

 • Bij vrij tennissen van jeugdleden moet 1 ouder/volwassene mee om toe te zien op naleving van de regels. Deze ouder is dan toezichthouder.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. Bij warm weer: neem twee bidons of flesjes water mee.
 • Ga voor het sporten thuis naar het toilet! Het clubhuis is gesloten dus er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet op de club.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Om je handen met zeep te wassen, moet er gebruikgemaakt worden van de kraan op het terras bij de gravelbanen.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Bij trainingen geldt het volgende:

 • Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan.
 • Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan
 • De leraar is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd. Afgesproken is dat de kinderen gebruik maken van de hoofdingang aan de grote parkeerplaats en de banen verlaten door het poortje bij baan 1. De kinderen kunnen dus opgehaald worden bij dit poortje maar het is voor ouders niet toegestaan om het park te betreden. Ook niet bij het wegbrengen van de kinderen.
 • Ga voor het sporten thuis naar het toilet! Het clubhuis is niet open, alleen in noodgevallen kan tijdens de trainingen gebruik worden gemaakt van het toilet (de trainers kunnen het clubhuis openen). De kantine is gesloten.
 • Om je handen met zeep te wassen, moet er gebruik gemaakt worden van de kraan op het terras bij de gravelbanen.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. Bij warm weer: neem twee bidons of flesjes water mee.
 • Ga na afloop van de training direct naar huis. Het is niet toegestaan op het park te blijven

In het kort ook nog even de algemene Veiligheid- en hygiëneregels van de overheid die gelden voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Alleen op deze manier kunnen en mogen we het tennis voor de jeugd weer opstarten. Als we ons met zijn allen niet aan deze regels houden, riskeren we als club een fikse boete, en zelfs ook sluiting van het park.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we inderdaad weer de baan op kunnen, maar vooral ook dat we daarbij gezond blijven!

Bestuur RTC de Laak Rheden
Rheden, 29 april 2020

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Door in te schrijven ontvang je regelmatig een nieuwsbrief of nieuwsflits met nuttige informatie over activiteiten en/of wetenswaardigheden van RTC de Laak Rheden.

Facebook

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (3)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.29

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.29 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.27

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.27 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.26

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.25

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.26 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.25 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.24

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.22