Nieuwsbrief maart

17 maart 2022

 1. Algemene ledenvergadering 2022

Zoals reeds eerder gecommuniceerd, zal de algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 in de kantine. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, is het verantwoord om de ALV in de kantine te houden. De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling of voldoende leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen.
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Verslag ALV 29-03-2021 (online ALV, notulen verstuurd 8 juni 2021)
 5. Resultaat 2021
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Decharge verlening penningmeester
 8. Begroting 2022 en overige financiële zaken
 9. Contributie 2022
 10. Goedkeuring begroting en contributie 2022
 11. Bestuurssamenstelling
 12. SBK investeringen en begroting 2022
 13. Korte terugblik op 2021 en doelstellingen 2022
 14. Update padelcommissie
 15. Aanpassing huishoudelijk reglement
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn tijdens deze ALV.

2. Voorjaarscompetitie en barvrijwilligers

Binnenkort start de voorjaarscompetitie met enorm veel teams van de Laak die meedoen op verschillende dagen. Heel goed dat zoveel teams zich hebben ingeschreven, we hebben echter wel veel barvrijwilligers nodig. Hierbij een oproep aan leden die nu nog geen vrijwilligerswerk doen voor de vereniging: meld je aan als barvrijwilliger voor een dienst van 3 uren tijdens de competitie. Aanmelden kan via: bardienst@rtcdelaakrheden.nl

3. Welkomstbord vervangen

Zoals u wellicht heeft kunnen zien is recentelijk het welkomstbord bij de kantine met het logo van RTC de Laak vervangen. Hierdoor ziet de entree van het park er weer een stukje mooier uit. Wij willen HK-Logistics B.V. danken voor de sponsoring hiervan.

4. Extra trainingsavond

Vanwege de grote vraag naar trainingsuren is, in overleg met Sander en zijn werkgever, besloten om een extra trainingsmiddag en avond toe te voegen aan de huidige dagen. Vanaf het zomerseizoen (begin april) zal Sander ook beschikbaar zijn op de donderdag om les te geven. De trainingsdagen worden dan maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagochtend. Kijk op de site, onder Training, voor de actuele lesinformatie en het inschrijven voor het zomerseizoen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Door in te schrijven ontvang je regelmatig een nieuwsbrief of nieuwsflits met nuttige informatie over activiteiten en/of wetenswaardigheden van RTC de Laak Rheden.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (3)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.29

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.30 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.29 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.28 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.27

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.27 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.26

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.25

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.26 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.25 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.24

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23 (2)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.23 (1)

WhatsApp Image 2019-09-21 at 22.14.22