Club van 50

Club van 50

Zoals reeds eerder gemeld in onze nieuwsbrieven, heeft het bestuur van RTC de Laak een ‘Club van 50′ opgericht. Deze is opgericht in 2015 met als doel gelden beschikbaar te stellen voor speciale aankopen die buiten het reguliere budget van de vereniging vallen.
Met de Club van 50 willen we zoveel mogelijk extra geld inzamelen. De gelden zullen uitsluitend gebuikt worden voor bovenstaande doel. Het geld is geoormerkt voor de doelen van de Club van 50 en mag alleen worden besteed aan de doelen die door de Club van 50 zijn bepaald.

Wat houdt de Club van 50 in?

Iedereen kan lid worden van de Club van 50. Of je nu lid bent, sponsor, een tennisteam of op een andere manier betrokken bent bij de vereniging. Je betaalt 50 euro per jaar.
In de kantine wordt vervolgens een bordje geplaatst waarop je naam wordt vermeld. Onze sponsor Reklamat heeft hiervoor mooie bordjes gemaakt.

Wat is tot nu toe bereikt met de gelden van de Club van 50?
Moet ik ieder jaar mee doen?

Deelname is uiteraard vrijblijvend en ieder jaar kun je zelf beslissen of je voor het komende jaar weer mee doet of niet mee wil doen.
De Club van 50 bepaalt zelf de doelen. Verzoeken kunnen door leden als niet-leden worden gedaan. De leden van de Club van 50 beslissen vervolgens over de doelen die uitgevoerd gaan worden.

Hoe kan ik meedoen?

Meld je aan via het speciale aanmeldingsformulier: ‘Inschrijving Club van 50’. Dit formulier is ook in de kantine verkrijgbaar. De penningmeester zal hiervoor een aparte factuur sturen. Als je verder nog vragen hebt hierover, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Willem Nefkens via email willem.nefkens@spfi.nl of telefoon 06-20540922.