Voorjaarscompetitie

Dit is een landelijke KNLTB-competitie voor jeugd en senioren.

Doelgroep: Tenniskids: Rood, Oranje en Groen. Junioren t/m 17 en senioren: 17+, 35+ en 50+.

Speeldagen: Senioren: diverse dagen, tijden en groepen. Jeugd: vrijdag, zaterdag of zondag

Hier vind je zowel het voorjaarscompetitieaanbod 2024 Landelijk alsook het voorjaarscompetitieaanbod 2024 Regionaal.

Wanneer: alle competities (behalve vrijdagavond): Zeven speeldagen van april tot begin juni.
De vrijdagavond-competitie heeft 5 speeldagen om de week van april tot begin juni. Hier vind je de speeldata van de Voorjaarscompetitie 2024.

Opgeven: Individueel of per team inschrijven kan enkel door middel van het invullen van het onderstaand invulformulier.

Deadline: dinsdag 12 december 2023 23.59 uur, inschrijvingen hierna zullen niet meegenomen worden.

Inschrijven individueel: Ook spelers die willen invallen of nog geen team hebben kunnen zich aanmelden. Geef dan je speelsterkte, leeftijd en voorkeuren (de gewenste speeldagen en competitiesoorten waar je aan mee zou willen doen) en contactgegevens door. Dan zullen we gezamenlijk kijken wat er mogelijk is.

Wil je graag vaker dan één keer per week competitie spelen of voor twee verschillende verenigingen uitkomen? Vraag dan dispensatie aan via de Verenigingscompetitieleider.

Inschrijven teams: Na invullen van het onderstaande formulier zal er vanuit de VCL een bevestigingsmail gestuurd worden voor ontvangst inschrijving, inclusief controle of deze volledig is.
De VCL zal de teams inschrijven voor de competitie bij de KNLTB. Daarna zal vanuit de VCL een bevestiging worden verstuurd van de inschrijving bij de KNLTB. Dit als controle dat het team ook daadwerkelijk is ingeschreven.
Het is aan de captains om te controleren of dit correct is gedaan en de bevestiging hiervan terug te sturen naar de VCL.

Aanvullende voorwaarden voor inschrijven: Buiten de eisen die de KNLTB stelt aan het meedoen van de competitie zijn er ook vanuit de Club aanvullende voorwaarden gesteld.
Invulling bardienst:
1) Senioren, bij 2 of meer teams
Eerste actie
Deze dag/avond regulier openzetten via de KNLTB Clubapp voor alle leden om zich in te schijven voor deze bardiensten. Deadline voor aanmelden is tot de maandag voorafgaand aan de competitiedag/avond. Daarna sluit de KNLTB clubapp voor deze bardienst.
Tweede actie
Bij geen of onvoldoende bezetting op een speeldag/avond worden de captains van de thuisspelende teams hierover geïnformeerd door de barcoördinator.
De captains worden nu zelf verantwoordelijk voor de barbezetting. Onderling dienen zij te regelen dat er alsnog een barbezetting is voor die dag/avond.
Invulling mag niet worden gedaan door een, die dag/avond meespelend teamlid. De naam/namen van de vrijwilliger(s) word(en) doorgegeven aan de barcoördinator voor registratie van het vrijwilligerswerk. De uren tellen mee voor vrijwilligerswerk.
2) Bij minder dan twee teams of bij inhaalcompetitie dient het team zelf de bardienst in te vullen.

Alle leden die achter de bar staan dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het kantinereglement c.q. die behoren bij het invullen van een bardienst.

De belangstelling voor met name de vrijdagavond is erg groot. Ook is er nu door de KNLTB een verdeling gemaakt in twee groepen. Begrijpelijk, maar we kunnen (per dag/avond) maar 8 teams inschrijven en is het dus mogelijk dat niet alle teams kunnen spelen. Er zal dan een loting gaan plaatsvinden.
Bij een loting gelden de volgende regels: