Commissies

Een actieve tennisvereniging kan niet zonder vrijwilligers die ervoor zorgen dat allerlei zaken worden geregeld binnen de club. Naast het algemeen Bestuur kent onze vereniging de volgende commissies:

Beheerder Digitaal Afhangbord

Luuk Brader | E afhangbord@rtcdelaakrheden.nl

Communicatie en sociale media

Maandelijks brengt de vereniging een nieuwsbrief voor junioren en senioren uit met nieuws over de vereniging. Spoedzaken of activiteiten worden aangekondigd via een nieuwsflits. Daarnaast heeft de vereniging een Facebookpagina, een Instagrampagina en de KNLTB ClubApp waarmee de leden op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws maar bijvoorbeeld ook banen kunnen afhangen. De website speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening naar de leden en (potentiële) nieuwe leden. De website wordt up-to-date gehouden en het belangrijkste nieuws is hier te vinden.
Daniëlle Siegert (Facebook, Instagram, overall communicatie en pr)
Rudy Elberts (KNLTB ClubApp en website)
Mariska Deltenre (Nieuwsbrief/Nieuwsflits, Facebook en Instagram)
Wiebe Siegert (ledenadministratie en KNLTB ClubApp)
E communicatie@rtcdelaakrheden.nl

Wilt u de nieuwsbrief/nieuwsflits ontvangen of de app downloaden, klik dan hier.

Competitiecommissie

De competitiecommissie zorgt ervoor dat wij als club mee kunnen doen aan de landelijke KNLTB-competities. Competitie kan gespeeld worden door junioren en senioren. Junioren spelen op woensdag of zaterdag en senioren op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag. Je kunt inschrijven met een dames-, heren of mixteam. Ook is er een VUT competitie op vrijdagmiddag. Ver voordat de competities beginnen is de competitiecommissie bezig met de teamindeling en de aanmelding bij de KNLTB. Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks een gezellige barbecue ter afsluiting van de competitie.
Marjolein Scholten-Verschuure
Ivo Groothuis
E vcl@rtcdelaakrheden.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zorgt voor activiteiten voor de jeugd. Deze kunnen tennis en niet tennisgerelateerd zijn. De jeugdtrainer speelt hierin een belangrijke rol.
Laura van de Kracht
Paul Povel
Wendy Leenders
E jeugd@rtcdelaakrheden.nl

Kantinecommissie

Bob Meijer (Inkoop)
Marja van de Kracht (Planning) | E bardienst@rtcdelaakrheden.nl
Jan van Anholt (Vergunningen) | T 026-4953272 of 06-11018317
Karine Kors (Financiën)

Kascommissie

Erik Mennink
Myriam Vlug-Groothuis

Ledenadministratie

Wiebe Siegert | Johan d’Outreinstraat 8 | 6891 CT Rozendaal | T 06-10264972 | E ledenadministratie@rtcdelaakrheden.nl

Ledencommissie

De commissie organiseert activiteiten voor nieuwe en bestaande leden, zodat iedereen zich thuis voelt binnen de vereniging en tennismaatjes leert kennen. Contactpersoon is Danielle Siegert: activiteitencoordinator@rtcdelaakrheden.nl

Parkcommissie

De parkcommissie richt zich op het onderhoud van het park.
De banen, het groen en het terrein worden door een enthousiaste groep personen wekelijks en periodiek onderhanden genomen en wel op dinsdagmorgen vanaf 09.00 uur en de tweede zaterdag van mei en september het groot groen-onderhoud.
John de Gast (Coördinator) | E john.degast52@gmail.com
Aart Slotboom | T 06-34717095 | E didyslotboom@hotmail.com
Willem Coops | T 026-4951015 / 06-34236291 | E d.coops@chello.nl
Marcel Zwartkruis | E m.zwartkruis4@upcmail.nl
Willem Teunissen | T 026-4951519
Wim Peelen | E peelen_dia@hotmail.com
Wim Willemsen | T 026-4951689
Wim Raayman | T 026-4954259

Zonder de inzet van deze commissie is het niet mogelijk de banen in een optimale conditie te houden en het park een mooi aanblik te geven.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt het contract met sponsors. Het legt contact en houdt de sponsors op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de club. Sponsors kunnen de club op verschillende manier sponsoren:

– Het sponsoren van een bepaalde activiteit (toernooisponsoren)
– Een zichtmat op één van de hekken langs de banen
– Een bord langs de gevel van de clubkantine
– Een advertentie in de RTC de Laak-app
– Een eigen pagina op deze website

Kijk voor de diverse sponsormogelijkheden op onze sponsorpagina.

Toernooicommissie

Willem Nefkens (Coördinator)
Gerrit Jan van de Pijpekamp
Myriam Vlug-Groothuis
Rob Gademan
E toernooi@rtcdelaakrheden.nl

Vrijwilligerscommissie

Claudia Reusink (vanuit bestuur)
Willem Nefkens (vanuit bestuur)
Luuk Brader
Maartje Janssen
Henk van de Kracht
E vwc@rtcdelaakrheden.nl

Vut-competitie

Gerard Tegel | E gerard.tegel@gmail.com | 026-4953852 of 06-10355569