GelrePas

GelrePas

 

Voor wie is de GelrePas?

De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. De gemeenten die de GelrePas verstrekken zijn: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Kinderen van 4 tot 18 jaar met een GelrePas die lid zijn, of willen worden, van een sportvereniging hoeven hun contributie niet zelf te betalen. Via de gemeente wordt de contributie betaald. Voor de vergoeding aan de verenigingen wordt een maximum van € 225,- per kind (per jaar) gehanteerd.

Voor volwassen (vanaf 18 jaar) ontvangen verenigingen 50% van de contributie, ook met een maximale vergoeding van € 225, – (per jaar). De vergoeding geldt voor het lidmaatschap van maximaal één vereniging per jaar. Het bedrag dat niet wordt vergoed, dient de vereniging bij het lid te incasseren.

Kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het bedrag hiervoor is minimaal € 10,00 en maximaal € 75,00 en is afhankelijk van de hoogte van de contributie.
De maximale vergoeding voor contributie en kleding tezamen bedraagt € 225,00 per jaar. Bij een contributie van € 216,00 en hoger wordt geen kledingbon verstrekt. Nadat de vereniging de contributie heeft gedeclareerd, krijgt het kind de bon thuisgestuurd.

Lid worden met GelrePas?
Heeft u een geldige GelrePas en wilt u zich aanmelden? Vermeld dan bovenaan het inschrijfformulier dat u in het bezit bent van een geldige GelrePas. Wij verzoeken u een fotokopie van deze GelrePas bij het inschrijfformulier te voegen of te mailen naar de penningmeester, penningmeester@rtcdelaakrheden.nl
De (gedeeltelijke) vrijstelling tot het betalen van contributie wordt pas definitief nadat de contributie door de gemeente aan onze vereniging is voldaan.

Bestaande leden:
Ook bestaande leden kunnen bij de penningmeester aangeven, dat zij in het bezit zijn van een geldige GelrePas. Deze pas s.v.p. mailen naar penningmeester@rtcdelaakrheden.nl. Leden die in het afgelopen seizoen al een (gedeeltelijke) vrijstelling ontvingen vragen wij hierbij om z.s.m. een fotokopie van de GelrePas 2016 en t.z.t. van de GelrePas 2017 te mailen naar penningmeester@rtcdelaakrheden.nl.

 

Jeugdsportfonds

 

Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Gelrepas bestaat het jeugdsportfonds. De gemeente Rheden is hier bij aangesloten. De contributie en eventueel benodigde materialen kunnen worden vergoed. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar , waarvan de ouders weinig geld hebben komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag gaat via een intermediair bij de gemeente Rheden.

Kijk voor meer informatie op

https://gelderland.jeugdsportfonds.nl/326/contactpersoon